GDPR

INFORMATION OM NYA REGLER FÖR HUR VI BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER

Du har säkert hört talas om GDPR? Det står för General Data Protection Regulation och är ett nytt EU-regelverk som gäller från den 25 maj 2018. Syftet är att förbättra skyddet för dig när det gäller hur företag, organisationer och myndigheter behandlar personlig information om dig. Reglerna gäller hela EU, oavsett bransch.

GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen (PuL). Det finns alltså redan idag många regler om hur vi får behandla dina personuppgifter och GDPR innebär att dessa uppdateras och förstärks. Vi tycker att de uppdaterade reglerna är bra och vill att du ska känna dig trygg med vilka uppgifter vi har om dig och vad vi gör med dem.

Den ideella föreningen CaosCafés stadgar ses som ett avtal mellan dig som medlem och föreningen. Den vanliga medlemshanteringen baseras alltså på ett avtal. Du som medlem har till föreningen lämnat personuppgifter som namn, adress, mejladress, telefonnummer och födelseår. Vi som förening behöver dessa uppgifter till vårt medlemsregister för att kunna kontakta dig kring föreningens verksamhet och för att kunna söka föreningsbidrag från Svedala kommun. Vi sparar uppgifterna så länge du är medlem och därefter endast så länge vi är rapporteringsskyldiga för föreningsbidraget vi får från Svedala kommun. Alla gamla och överflödiga uppgifter raderas. Medlem som vill utträda ur föreningen, ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. medlem som inte har betalt medlemsavgift för två på varandra följande verksamhetsår får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen. Föreningen är öppen för alla fysiska personer. När medlemsavgiften är erlagd är personen medlem och förs in i medlemsförteckningen. Styrelsen har rätt att utse person till hedersmedlem. Det är endast styrelsen som har tillgång till CaosCafés medlemsregister och vi lämnar inte ut några uppgifter om våra medlemmar till någon annan.