Hej alla fina medlemmar!

 
 

Mår du dåligt eller är du närstående till någon som mår dåligt så är du varmt välkommen till den ideella föreningen CaosCafé. Ingen diagnos krävs.

 

På CaosCafés caféträffar finns kamratstöd och social gemenskap. Vi fikar, pratar, lyssnar och utbyter tankar och ideér. Ibland har vi ett samtalstema och ibland bjuder vi in föreläsare. Barn är alltid välkomna på våra träffar!

 

En annan viktig uppgift för föreningen är att sprida kunskap om psykisk ohälsa/hälsa och minska fördomar samt att samverka med andra föreningar och olika relevanta aktörer.

 

Vi har policyn att ”Det som sägs på CaosCafé stannar på CaosCafé!”. Detta för att vi ska kunna prata med varandra om allt. Vi tycker att det är viktigt att vi tillsammans skapar en trygg miljö så att den som vill kan prata om känslor och mående.

 

Medlemsavgift är 50 kr/person och år.

 

Vår förening samarbetar med: