Evenemang projekt aktiviteter

Här kommer vi efter hand publicera från olika evenemang,  projekt  och aktiviteter som CaosCafé varit med om eller deltagit i.

2016

Vår medlem Mikaela som också är qigonglärare på NyttoLiv i Svedala bjöd in sin lärare Master Wei Qi Feng. Han höll bland annat en föreläsning och healingseeson enligt zhineng qigong 

Vi planerade in en extraaktivitet tisdagen den 23 februari klockan19. Vi hade stenmålning och smyckestillverkning för alla som ville delta. Man fick ta ett smycke och en sten med sig hem och göra några till kommande aktiviteter.Självklart kostnadsfritt som det mesta annat i vår förening! Utöver detta fikade och snackade vi om det som kom upp. För alla medlemmar minimiålder 12 år.

2015

_________________________________________________________________________________________________

Den 10 oktober var det Världsdagen för psykisk hälsa och hela veckan har det varit aktiviteter i kommunerna. För vår förenings del avslutades veckan i Trelleborg där man hade anordnat fina föreläsningar och information samt en utställningshall där fyra medlemmar fanns på plats för att informera och dela ut våra budskapsstenar och de goda Caoskaramellerna. Budkskapsstenarna var populära och många stod och valde länge mellan alla fina stenar som medlemmarna har målat. Vi planerar nu en vårutflykt till havet för att hämta hem lite fler fina stenar och sen en pysselsöndag då vi ska pynta våra nya fynd. 

Caoscafés foto.

KOMMUNTRÄFF - Måndagen den 14 september träffade vi Svedala kommun, socialchef och områdeschef för LSS och socialpsykiatri och diskuterade och fick information om vad som är på gång. Är du som medlem intresserad av att följa med eller har något speciellt som du vill framföra till nästa träff med kommunen, kontakta någon i styrelsen!!

 

Våren 2015

16 januari var CaosCafé  inbjudna av socialchefen i Svedala kommun att gemensamt med Svedala Anhörigförening följa upp och utvärdera gemensamma mål för Svedala kommuns ANHÖRIGSTÖDSARBETE 2014.

CaosCafés ordförande och representanterna från Anhörigföreningen pratade med cheferna om olika sätt att nå ut till anhöriga som behöver stöd. Det har blivit förbättringar de senaste två åren men arbetet måste fortgå.
 
21 januari slutar LSS-chefen Petra Dahlsjö i Svedala kommun och då kommer IFO-chefen Fredrik Palmgren att ta över ledarskapet inom LSS och socialpsykiatri. Äldreomsorgschefen Maria Danielsson kommer att ta över en del av hans nuvarande uppgifter angående biståndsdelen för äldreomsorgen. Fredrik som sedan tidigare är chef på IFO känner väl till vår förening och vad vi står för.
 
Vi pratade även en del om att det är svårt att nå anhöriga till missbrukare och att medberoendet är viktigt att behandla hos anhöriga för att inte gå under själv. Det finns bra stöd och hjälp att få för detta och det är dessutom helt kostnadsfritt. Om du själv är anhörig till någon med beroendesjukdomen eller om du känner någon som är det kan all information hittas via denna länk.
 

https://www.trelleborg.se/sv/omsorg-hjalp/beroende/anhorigprogram/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CaosCafé söndagarna  1, 8 och 15 februari kl 11-13, Stella Dagcentral, Svedala. Mikaela visade oss Qi Gong.  Alla intresserade oavsett medlemskap eller inte, fick testa Qui Gong på CaosCafé. Vi startade söndagen den 1 februari och fortsatte ytterligare två söndagar.  Vår ledare, Mikaela Bengtsson, har varit i Kina och utbildat sig. Efter en timmes Qui Gong bjöd föreningen på frukt och vatten och alla fick tillfälle att ställa frågor till ledaren Mikaela.

Mikaela är lärare i zhineng qigong, xhineng taiji och meditation samt före läser om ADHD och psykisk ohälsa.  Du kan läsa mer på hennes hemsida www.zhinengqigongwellness.se.  

___________________________________________________________________________________________________________________________

CaosCafé hade sitt årsmöte den 24 februari på Stella dagcentral. 2015 års styrelse, samt revisor och valberedning inför 2016 valdes.

___________________________________________________________________________________________________________________________

Söndagen den 8 mars fick vi en mycket intressant föreläsning om de positiva effekterna av taktil stimulering. Kristina Persson från Sinne och Form i Skåne berättade. 

Taktil stimulering är en medveten och strukturerad beröring som aktiverar huden, vårt fösta och största organ och sinnesorgan. Det är en neuropsykologisk och neurofysiologisk behandlingsform. Taktil stimulering kan också definieras som en sinnesträning och en metod i daglig omsorg och träning. Behovet av beröring ökar vid sjukdom, skador och funktionshinder. Taktil stimulering har därför anpassats för barn och vuxna med t ex rörelsehinder, begåvningshandikapp och eller autism samt förvärvade hjärnskador efter olyckor, stroke, demens mm. Den är ett viktigt stöd i den palliativa vården. Men taktil stimulering är även en behandlingsform för alla som önskar avkoppling och en ökad livskvalité i glädje och lycka. Taktil stimulering används bl a för att understödja den neurala organisationens utveckling, öka kroppsuppfattningen, stärka bindningen mellan förälder och barn, öka komunikationen, förbättra mage-tarm funktionen, ökad immunförsvaret, lindra smärta, minska agressivitet, skapa lugn och ro mm. 

Metoden har utvecklats av Gunilla Birkestad, barnavårdslärare inom social omsorg sedan 1970. 1984 arbetade Gunilla i vården och upptäckte då vikten av händernas varmsamma arbete och beröringens nödvändighet. Utbildning i metoden har getts sedan 1990.

Så här gör man; Metoden bygger på hur vi naturligt stryker oss över huden när vi smörjer in eller tvättar oss själva. Strykningarna följer ett bestämt system för att göra metoden igenkännbar och inge säkerhet och trygghet. Förutom strykningarna används också olika kvalitéer av tryck eller att hålla händerna stilla. Det vanligaste är att man lägger händerna direkt på huden men ibland kan man även arbeta utanpå kläderna. För strykning med händerna direkt på huden kan en kallpressad vegetabilisk olja användas. Taktil stimulering utgår från en helhetssyn på människan, grundad på erfarenhet och forskning. Den används alltid utifrån den enskilde individens behov och villkor..

Vill du veta mer: www.beroring.se eller www.sinneoform.se

__________________________________________________________________________________________________________________________

Svedala kommuns anhörigstöd bjöd under våren in till två föreläsningar!! Den ena , den 10 mars, handlade om kognitiva hjälpmedel och vid den andra föreläsningen, 28 april, var Mikaela Bengtsson  och berättade om sin resa från psykisk ohälsa och ADHD till välmående med hjälp av qigong.

CaosCafé Söndagen den 26 april kl 11:00, Stella dagcentral., Svedala, fick vi besök av vårdhunden Lisa. Lisas matte Lena berättade om vårdhundens arbete och vi fick se Lisa arbeta. Lisa är en väluppfostrad mellanschnauzer som verkligen gillar att jobba. 

PROJEKT HOPP. I Svedala och i Skurup har Kiriakos Backis anställts inom "Projekt Hopp". Kiriakos är attitydambassadör för psykisk hälsa och han vill gärna att att du kontaktar honom och ger tips och ideér hur vi kan arbeta på lokalt plan för psykisk hälsa för alla i Svedala kommun. Se facebooksidan för mer information.

__________________________________________________________________________________________________

Ungas psykiska hälsa uppmärksammas den 5-6 maj. Tisdag den 5 maj Kuben, Bara och onsdag den 6 maj Naverlönnskolan. Båda dagarna kl 17:30-18.45  var det föreläsning av Hanna Hilderman "Ett komplicerat fall" om självskadebeteende och anorexia. CaosCafé fanns på plats med information om oss och med gratislotter med skänkta priser från ICA Kvantum i Svedala.

Anhöriginflytandedag på Ystad Saltsjöbad den 16 maj. Läs mer. Helt kostnadsfritt.

CaosCafé den 10 maj var vi pga renovering inte på Stella dagcentral, utan träffades istället i Torup. Samling untanför motionsanläggningens parkering kl 11:00. Vi gick en skön promenad och fikade efteråt med egen fika.